SONIC 125


วิธีติดตั้งกันขโมยรถSonic 125 0909-536466

www.youtube.com/watch?v=fhWxx5boxNE
กันขโมยรถโซนิค 125 T 0909-536466

www.youtube.com/watch?v=vkluWVBcEw4
ชื่อบัญชี : ธนพิสิฐ ธิโวนา
เลขบัญชี : 5490- 1847-28

ถ้าชื้อกันขโมยราคา 1300 บาท สามารถช่วยคุณสบายใจ ในการจอดรถในที่ต่างๆได้

หากมันช่วยป้องกันตัวเราและ ทรัพย์สินได้สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วหละครับ